Mosegård i Haarby

Onsdag d.13. august vedtog Haarby byråd den lokalplan, som tillader entreprenør Per Pedersen A/S at nedrive Mosegård og opføre 12 ældreboliger på stedet. Beslutningen var forventet men ikke desto mindre ærgerlig, især fordi dokumentationen for de gamle bygningers “elendige tekniske eller arkitektoniske tilstand” og manglende bevaringsværdi efter FBL på Vestfyns opfattelse er mangelfulde.
De nye rækkehuse skal så ligne den gamle firelængede gård i kraft af en rektangulær bebyggelsesplan afvalmede gavle, tegltag, dannebrogsvinduer og pudsede, hvidmalede mure.

Forløbet af lokalplanlægningen og hele sagen i øvrigt viser med al ønskelig tydelighed, at offentligheden, herunder naboerne, ikke skal gære sig håb om at få ændret så meget som et komma, når først et planforslag ligger klart. Samtidig med at Mosegård på trods af en tinglyst deklaration med et vist bevaringselement dømmes til nedrivning, nægter teknik-og miljøudvalget en nabo, at indrette og drive blomsterværksted (et enmandsfirma) i sin bolig med henvisning til at dette er en centerfunktion. Naboen har for få måneder siden lukket sin blomsterbutik på Haarbys butikstorv. En anden nabo får afslag på at indrette 1.-salen i sit parcelhus til beboelse med henvisning til til bestemmmelser i omtalte deklaration.

Sjovt nok kommer jeg til at tænke på noget, som et tidligere byrådsmedlemmedlem i Birkerød sagde for nogle år siden: At de vigtige sager ikke blev afgjort i byrådssalen, men onsdag morgen i saunaen i byens svømmehal!

FBL deltog i et offentligt møde d.13. februar 2003, hvor præsentation af Per Pedersen A/S projekt til ny bebyggelse på grunden var hovedformålet, mens de eksisternde bygningers tilstand og bevaringsværdi ikke var på dagsordenen. Senere (marts) opfordrede vi i et brev teknik- og miljøudvalget til at foranledige at en uvildig undersøgelse af gårdens bevaringstilstand, hvilket ikke gav nogen respons.

 

Behandlingen af lokalplanen (C20-1) for Mosegård i Haarby endnu ikke er
afsluttet, idet Naturklagenævnet (dec. 2003) afgjorde at den af Haarby
Byråd vedtagne lokalplan skulle ophæves som ugyldig. Der er således
fremlagt "et nyt forslag" til lokalplan C20-1 til offentlig høring. Der er
ikke foretaget ændringer i planforslagets indhold i forhold til den
lokalplan Haarby Byråd tidligere har vedtaget.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn opretholder naturligvis sin indsigelse. Fristen for indsigelser er d. 16. marts 2004.


Bestyrelsen forsøger løbende at følge med i kommunernes planlægning.
Aktuelt arbejder vi med bidrag til Assens kommunes planstrategi 2003 og
agter at blande os i debatten om fremtiden for Assens havn.