Links vi kan anbefale

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Kulturarvsstyrelsen

Linolie maling

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

Center for Bygningsbevaring

By og Byg / Statens Byggeforskningsinstitut

Danmarks Naturfredningsforening

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Foreningen Stråtag