Velkommen til Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn blev stiftet 9. november 2000.

Fire foredrag om Assens by og dets omkringliggende landskab i middelalderen og i nyere tid overbeviste initiativtagerne om at interessen for "det historiske landskab med dets "gamle bygninger" var stor nok til at stifte en forening - ikke blot for Assens, men for de tre kommuner: Assens, Glamsbjerg og Haarby - på Vestfyn.

Målet for en sådan forening er ikke blot at fremme interessen for bygningskultur og landskabskultur, men ved at øge kendskabet til og sikre viden om hvordan man i praksis bevarer og sikrer bygninger og de omkringliggende by- og landskabskulturer i Danmark for en eftertid. Det er store kræfter vi er oppe imod.
I stedet for at restaurere, udbedre og evt. udskifte et enkelt vindue helt i et hus, handler det om fra håndværkerens side at opnå mest muligt på kortest mulige tid. Altså erstattes gamle vinduer med nye vinduer i et helt hus frem for at reparere dele af gamle vinduer. Resultat: At de nye vinduer skal udskiftes igen om 10- 15 år og ikke er så varmeisolerende som de gamle vinduer, som har siddet i huset siden 1800-tallet, ja eksempler på vinduer fra 1700-tallet er ikke usædvanlige for en by som Assens - men vil snart blive det, hvis private og offentlige bygningsejere, arkitekter, ingeniører og håndværkere ikke tager en undersøgelse om vinduers bygningskvalitet og varmetab op til revision. Den store undersøgelse er foretaget af Raadvad, Centret for bygning og håndværk i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 2002.
-At der ikke er god økonomi i at reparere, men hellere forringe bygninger og boliger er det forengens mål at gøre noget ved. Foreningen arbejder for at få de vestfynske kommuner til at oprette bygningsforbedringsudvalg, hvorved det bliver muligt at holde boligmassen i en god standard, skabe arbejde til lokale håndværkere ved hjælp af egenfinansiering, billige lån fra stat/kommune (Bygningsforbedringsudvalget).
For at fremme og styrke interessen og kendskabet til den vestfynske bygnings-og landskabskultur arrangerer foreningen besøg på forskellige interessante lokaliteter i Haarby, Glamsbjerg og Assens.

Inger Busk, Tidl. Formand for FBL-Vestfyn